Trafikbommar

För enkel och säker passagekontroll

Leveranser med öppningar upp till 20 m

Samtliga bommar är utrustade med automatisk betjäning och kan beställas dimensionerade enligt de forceringskrav som efterfrågas. Produkterna är konstruerade för industriell miljö och svenskt klimat.

Montering kan ske på valfri sida. Snabb och mjuk gång möjliggörs via en frekvensstyrd magnetmotor.