Totalentreprenad inom områdesskydd

Vi utför gärna alla delar av arbetet vilket underlättar för dig som kund. Du får endast en partner och därmed också en faktura. Vi har fast anställda montörer med hög yrkesskicklighet men också ett väl fungerande nätverk av underentreprenörer. Vi levererar enligt för vår bransch vedertagna bestämmelser, AB och ABT. Vi har många uppdrag på totalentreprenad bakom oss och många referenser.

En komplett partner

Oavsett behov har vi möjlighet att erbjuda allt från öppet område till färdig anläggning. Detta inkluderar också teknisk utrustning såsom kameraövervakning, passagesystem, larm och belysning.

Välutbildade anställda montörer

Till skillnad mot många andra i vår bransch har vi egna anställda montörer. Samtliga medarbetare har mångårig erfarenhet av entreprenader och är väl utbildade inom området. Detta tillsammans med våra väl utrustade servicebilar med egna maskiner gör att Heda har optimala förutsättningar för effektiva monteringar.

Fribärande grindsystem

En slaggrind har ett brett användningsområde och finns i storlekar från gånggrindar upp till körgrindar med 10 m öppning.

Passagesystem

Vi jobbar med flera professionella leverantörer av larmsystem, kortläsare, kameraövervakning m.m. vid installation av passagesystem.

Räls & Teleskopgrindar

Har hög funktionssäkerhet och robusta konstruktioner. Med öppningar upp till 80 meter. Rälsen är försedd med värme och konstruktionen anpassad efter svenskt klimat.


Rotationsgrindar

Vårt sortiment av rotationsgrindar är mycket brett. Vi kan leverera allt från manuella vändkors för t ex idrottsplatser till motordrivna högtekniska konstruktioner och/eller cykelslussförsedda.

Slaggrindar

Kan levereras med manuell eller elektromekanisk betjäning och med samtliga styrsystem. Drivsystemen är svensktillverkade och dimensionerade för svenskt klimat.


Snabbgående vikgrindar

Snabbgående vikgrind – ”grinden med bommens snabbhet och grindens säkerhet”. Den har mycket hög öppningshastighet och funktionssäkerhet.


Staket

Vi monterar allt från staket runt barnstugor till larmade staket vid fängelser med högsäkerhetskrav, ställverk och kärnkrafts-anläggningar.

Trafikbommar

Utrustade med automatisk betjäning. Montering kan ske på valfri sida. Snabb och mjuk gång möjliggörs via en frekvensstyrd magnetmotor.

Bullerplank

Vi använder oss av väl beprövade lösningar längs vägar och järnvägar i Sverige. Vi kan anpassa ljudskärmar och bullerdämpning där det behövs.