Snöröjning

Spår samt sopning och sandning

Vår främsta uppdragsgivare vintertid är Infranord AB, som har givit oss förtroendet att hålla växlar och perronger fria från snö och is på sträckorna Gnesta – Flemingsberg, Farsta – Nynäshamn och Ulriksdal – Stuvsta med totalt 34 driftplatser.

För uppdraget använder vi 32 Bobcats förvarade i containers vid uppdragsområdena samt 15 ATV utrustade med plogblad. Vi har vintertid över 150 personer sysselsatta i jourtjänst, dygnet runt.  Antalet fast anställda utbildade tillsyningsmän uppgår till totalt 38 personer.