Projektledning spårentreprenader

Vår över 10 åriga erfarenhet av projektledning av spårentreprenader, växelläggningar, bangårdsombyggnationer mm har gett oss djup och bred kompetens inom området. Vi kan branschen och hanterar såväl projektplaner, projektmöten, materialinköp, kontakt med (av oss väl utvalda) underentreprenörer.  Inte minst behärskar vi arbetet med att hålla uppsatta deadlines. Ledningen har även en djup kunskap inom kontaktledningsarbeten, växelrevisioner samt spårsvetsning.

Vi bistår med spårdispositionsplanering och all annan säkerhetsplanering i spårmiljö

Vid tågstörande arbeten och eventuella hastighetsnedsättningar bistår vi med spårdispositionsplanering. Vi förhandlar och informerar om arbetet med samtliga trafikutövare som kan beröras. Eventuella extratåg koordineras löpande mot planerade banarbeten i BUP – allt för att arbeten på spår eller vid spår ska kunna arbeta säkert och ostört. Vi kan även hjälpa till med kopplingsledare och frånkoppling av spänningssatta delar i spåranläggningen.