Fundamentsättning

Från våra erfarenheter inom affärsområdet Områdesskydd har vi mycket hög kunskap inom fundamentsättning gällande såväl material, hållfastighet som hur arbetet effektivt utförs. I samband med fundamentsättningen utför vi terrassering, kabelkanalisation, beläggningsarbeten samt utsättning och inmätning.