Miljöpolicy

Vi har ett miljöledningssystem som överensstämmer med ISO 14001. Vi hanterar dagligen material av olika slag som generellt kräver speciell hänsyn till natur och miljö.