Här finns vi!

Få en tydlig översiktsbild över var i Sverige vi arbetar just nu.

Infranords arbete klart vid Stockholm södra

Fyra dygn före ursprunglig prognos är Infranords återställningsarbete vid Stockholm södra färdigt. Klicka på länken för att läsa hela artikeln… Artikel Stockholm Södra Tågurspårning SST 12  Bilder från urspårningen  

Drift & Underhåll

Drift och Underhållskontrakt. Mörbyspåret i Nykvarns kommun, kontrakt över 2+1+1 år.

Våra medarbetare: Susanne Murén

Läs om Susannes specialist-kunskaper på Heda och övriga intressen.