Snabbgående vikgrindar

Bra alternativ till bommar vid högre säkerhetskrav

Heda introducerar snabbgående vikgrindar på den svenska marknaden

Snabbgående vikgrind – ”grinden med bommens snabbhet och grindens säkerhet”. Den har mycket hög öppningshastighet och funktionssäkerhet. Konstruktionen är robust och anpassad till svenskt klimat.

I Sverige har vi valt en konstruktion med drivutrustningen praktiskt placerad ovan mark.