Slaggrindar

Ett beprövat och ekonomiskt fördelaktigt alternativ

Leverans med öppning upp till 24 m

Våra slaggrindar kan levereras med manuell eller elektromekanisk betjäning och med alla på marknaden förekommande styrsystem. Drivsystemen är svensktillverkade och dimensionerade för svenskt klimat och har en lätt justerbar upphängningskonstruktion.

Teknisk beskrivning

Ett grindsystem med s.k. slaggrind innebär att en eller två s.k. grindblad används för att reglera passage in eller ut. En dubbel grind DG är den vanligaste typen av industrigrind som används. För varje grindblad används en elektrisk motor som med hjälp av armar fastsatta på grindbladen öppnar eller stänger på kommando.

Styrning av grindarna kan ske på många sätt och varianter. Ofta är detta sammanvävt med centralt passagesystem och larmsystem. Normalt finns också en hel mängd intern styrning utifrån öppna/stäng-principer och säkerhetsdon.