Rotationsgrindar

I många olika utföranden

Vårt sortiment av rotationsgrindar är mycket brett. Vi kan leverera allt från manuella vändkors för t ex idrottsplatser till motordrivna högtekniska konstruktioner och/eller cykelslussförsedda. Vi anpassar helt efter behov och önskemål. Produkterna är konstruerade för industriell miljö och svenskt klimat.

Konstruktionerna är kompatibla med de allra flesta på marknaden förekommande kontrollsystem med elektromekanisk eller elektromagnetisk styrning.