Mobila larm

Repels är ett portabelt/bärbart, batteridrivet perimeterlarm för tillfällig övervakning av skyddsobjekt utomhus. Systemet liknar ett radarstaket vars osynliga elektomagnetiska detektionszon bildas utmed två parallella sensorkablar som är uppspända i ett antal glasfiberstänger som slås ner i marken eller vid hårda markytor, monteras i speciella hållare. Sensorkablarna följer terrängen och skyddsobjektets kontur. Zonlängden, för ett system kan uppgå till 100m. Vid behov av längre övervakningssträckor kan flera system monteras omlott.

Utrustningen ryms i två transportbagar som innehåller allt som behövs för ett snabbt montage och säker drift. Så fort systemet är monterat, viket tar under 30 minuter, är det färdigt att användas. Spänningen slås till och Repels är i larmberedskap. Inga injusteringar är nödvändiga.

Repels detekterar, med stor säkerhet en människas kroppsstorlek men inte fåglar, smådjur eller lövverk. Systemet anpassar sig automatisk till olika väderleksförhållanden och arbetar oberoende av mark- och terrängtyp samt markens kondition.