Mikrovågsbarriärer

En  mikrovågsbarriär består av en sändare och mottagare som monteras mitt emot varandra i det område som skall övervakas. Barriärens räckvidd kan variera upp till cirka 200m.

Mikrovågsbarriärer kräver fri sikt och ett relativt plant underlag mellan sändare och mottagare. I annat fall kan det uppkomma blinda fält som barriären inte kan detektera.

Närmast sändaren och mottagaren uppstår en död zon på upp till cirka 5 meter varför detektorerna måste monteras överlappande.

Vattenpölar, hög växtlighet samt instabila stängsel inom täckningsområdet utgör potentiella falsklarmskällor.