Marklarm

Marklarm är en av detektionsprinciperna inom perimeterlarm med högst detekteringssäkerhet samtidigt som det är mycket svårt att sabotera och penetrera systemet genom att sensorkabeln/larna är förlagd i marken. Även nivån på oönskade larm blir låg då systemet kan filtrera bort larm från kroppsmassor under 10kg som rör sig inom detektionsfältet.

Lynx

Lynx är den femte generationen marklarmsystem från Senstar. Systemet genererar ett osynligt elektromagnetiskt fält runt den/de nergrävda sensorkabeln/arna. När en inkräktare påverkar fältet genereras ett larm som inkluderar positionsbestämning var intrånget skett. Positionen knyts till en förbestämd/ programmerbar larmzon. System erbjuder mycket hög detekteringssäkerhet i kombination med en låg benägenhet för oönskade larm. Systemet detekterar en mänsklig inkräktare samtidigt som mindre djur, fåglar och svåra väderleksförhållanden inte påverkar systemet tack vare en avancerad signalutvärdering baserad på massa och rörelse.

  • Lynx är en fristående system och är ansluts via potentialfria kontakter till ett inbrottslarmsystem. Den totala längden/omkretsen på sensorkabeln/larna kan uppgå till 800m som mjukvarumässigt kan indelas i 4 olika larmzoner. Dessutom kan en separat grindzon programmeras som förbikopplas när grinden öppnas.
  • Lynx stör inte utseendet på din fastigheten men garanterar en tillförlitlig intrångsdetektering.
  • Sensorkabeln kan installeras i nästan alla typer av jordarter, sand, asfalt och betong etc.

Kalibrering av systemets känslighet och larmtröskel sker automatiskt via en gångtest längs med sensorkabeln varvid systemet mäter och utjämnar olika känslighet beroende på jordarter etc.  Ytterligare parametersättning och justeringar görs bekvämt genom programvara UCM, installerad i en portabel Windows-dator med USB-anslutning.

För ytterligare information se Produktblad Lynx

OmniTrax

OmniTrax finns i två versioner;

  • OmniTrax SA som är ett standalone system som är lämpligt för anläggningar upp till ca 2,5km där larm- och felutgångar ansluts direkt till sensorprocessorerna medan spänningsmatningen och parametersättningen för samtliga sensorprocessorer sker via inmatning till en av sensorprocessorerna och vidaredistribueras via sensorkabeln/larna till övriga sensorprocessorer.
  • OmniTrax NW som är ett helt nätverksbaserad system med i praktiken obegränsad utbyggnadsmöjlighet.

OmniTrax bygger på en unik sensorkabel som förläggs i marken och ansluts till en nyutvecklad Sensorprocessor (SP) som kan placeras i kapsling utomhus eller inomhus. Sensorkabeln finns i tre olika typer (SC1, SC2, OC2) och är utförda som en läckande koaxialkabel med en sändarsida och en mottagarsida. En högfrekvent signal ”läcker” via en öppen slits i sändardelen och absorberas via en motsvarande slits i mottagardelen. Resultatet blir ett elektromagnetiskt detektionsfält som sträcker sig likformigt både ovan och i marken utmed hela sensorkabelns längd. Ett typiskt detektionsfält är 1m högt och 2m brett med SC1 kabel och 1m högt och upp till 3m brett med en SC2/OC2 kabel. En inkräktare över en viss massa, som rör sig i fältet, samt större rörliga metallföremål förändrar den mottagna signalen signifikant. Signalen utvärderas i sensorprocessorn med hjälp av avancerade adaptiva algoritmer. När den inkommande signalen överensstämmer med jämförda parametrar aktiveras ett larm som även inkluderar positionsbestämning allokerad till en förprogrammerad larmzon med egen larmutgång i sensorprocessorn.

Flygande skräp och dylikt liksom oönskade larm från mindre djur och fåglar (med en massa≤ 10kg) ignoreras av systemet. Den digitala signalbehandlingen filtrerar även bort vanliga falsklarmsorsaker från vind, regn, snö. Resultatet blir en extremt låg nivå på falsklarm/oönskade larm samtidigt som detektionssäkerheten ligger på en mycket hög nivå.

Konfigurering

All konfigurering och parametersättning i sensorprocessorn sker från en direktansluten LapTop med programvaran UCM. Alternativt kan parametersättning och diagnoser sker via fjärranslutning.

Systemets kalibrering sker enkelt genom att ansluta en PC med programvaran UCM och därefter företa ett gångprov längs med sensorkabeln/larna med systemet i kalibreringsläge varvid systemet mäter och kalibrerar känsligheten automatiskt med hänsyn till variationer i markens känslighet. Detta sker för varje enmeters segment på sensorkabeln. Via programvaran kan upp till 50 virituella larmzoner skapas för varje sensorprocessor. Varje sensorprocessorn medger att 10 larmzoner kan ansluts via reläutgångar.

Är kravet att flera larmzoner skall anslutas krävs ett nätverksbaserat system OmniTrax NW med centraliserad programvara. Larmzoner vid t.ex vid infartsvägar kan konfigureras och bortkopplas via programvaran.

För ytterligare information se Produktblad OmniTrax