Laserdetektorer

Laserdetektorer är främst avsedd att användas där stora och komplicerade ytor utomhus skall övervakas som t.ex. tunnelingångar, öppna passager, ljusgårdar, glastak, svaga omslutningsytor etc.

Detektorn, som är utförd med en infraröd pulslaser, roterande spegeloptik och en sensor, pulsar ut en osynlig infraröd ljusstråle som träffar objektet/inkräktaren och reflekteras tillbaka in i detektorn. Genom att mäta tiden från utsänd puls till mottagen pulsreflektion kan avståndet beräknas. Befinner sig ett objekt med fördefinierad storlek inom det definierade täckningsområdet under den inställbara tiden aktiverar detektorn ett larm.

Genom att spegeloptiken roterar erhålls ett tvådimensionellt, solfjäderliknande detektionsområde. Varje detektor kan programmeras med flera individuella täckningsområden.

Detektorns känslighet kan justeras genom att definiera det reflekterande föremålets storlek, tiden som föremålet måste befinna sig inom täckningsområdet samt tätheten/vinkelupplösningen på den pulsade IR strålen.

Detektorn innehåller kraven enligt laserklass 1 d.v.s inga särskilda restriktioner gäller beträffande personsäkerhet.