IR/Mikrovågsdetektorer

Båda passiva IR-detektorer och aktiva mikrovågsdetektorer är så kallade volymdetektorer, speciellt konstruerade för att användas utomhus. Detektorerna har ett tredimensionellt täckningsområde som känner av förändringar inom detektorns täckningsområde. Täckningsområdet är osynligt vilket försvårar för en inkräktare att penetrera detektorn. Båda detektortyperna kräver fri sikt.