IR-barriärer

Infraröda barriärer består av en osynlig barriär med sändare som genererar infraröda (osynliga) ljusstrålar och mottagare som detekterar och analyserar avbrott i ljusstrålarna.

IR-barriärerna kräver endast ett smalt utrymme och har ett väldefinierat täckningsområde  och påverkas inte av rörelser utanför detta.

MAXIRIS 2000

  • MAXIRIS 2000 är den första IR-barriären på marknaden utrustad för nätverkshantering. Barriärerna går att bussansluta och erbjuder därmed möjlighet att från en central plats kunna programmera inställningsparametrar och övervaka systemet i realtid.
  • MAXIRIS 2000 har ett väldefinierat täckningsområde på 100m utomhus och kan bestyckas med enheter för upp till 32 IR-strålar till en pelarhöjd av upp till 5m. IR-strålarna kan programmeras i villkorsstyrda larm där det krävs att en, två eller flera strålar bryts för att aktivera ett skarpt larm. Den undre strålen kan automatiskt bortkopplas vid långsamma förändringar p.g.a att t.ex ett visst snödjup täcker marken.
  • Flera barriärpar kan sammankopplas i gemensamma pelare för att övervaka sträckor/omkretsar upp till flera kilometer. Varje barriär innehåller ett tid- och datumstämplat händelseminne.

För ytterligare information se Produktblad MAXIRIS 2000

MAXIRIS 3000/3100

  • MAXIRIS 3000 och 3100 tillhör 3:e generationens aktiva IR-barriärer som ger möjlighet att skapa upp till 3 detektionszoner för varje barriärpar. Båda typerna har ett totalt täckningsområde utomhus på upp till 100m som kan delas in i 3 olika segment med egna larmutgångar. All programmering och servicediagnostik kan göras via en Ethernet anslutning och ett åtkomstskyddat webbinterface.
  • MAXIRIS 3000 kan bestyckas med enheter för upp till 36 IR-strålar till en pelarhöjd av upp till 3,8m. IR-strålarna kan programmeras i villkorsstyrda larm där det krävs att en, två eller flera strålar bryts för att aktivera ett skarpt larm. Den undre strålen kan automatiskt bortkopplas vid långsamma förändringar p.g.a att t.ex ett visst snödjup täcker marken.
  • MAXIRIS 3100  kan bestyckas med enheter för upp till 32 IR-strålar till en pelarhöjd av upp till 3,0m. IR-strålarna kan programmeras i villkorsstyrda larm där det krävs att en, två eller flera strålar bryts för att aktivera ett skarpt larm. Den undre strålen kan automatiskt bortkopplas vid långsamma förändringar p.g.a att ett visst snödjup täcker marken.
  • Flera barriärpar kan sammankopplas i gemensamma pelare för att övervaka sträckor/omkretsar upp till flera kilometer. Varje barriär innehåller ett tid- och datumstämplat händelseminne.

För ytterligare information se Produktblad MAXIRIS 3000/3100