Elektriskt säkerhetsstängsel

PulseSecure är samlingsnamnet för våra elektrifierade säkerhetsstängselsystem  som  är utförda för en tidig och säker detektering i kombination med en hög psykologisk avskräckningseffekt. Systemen kännetecknas av väderresistenta och specialdesignade komponenter av hög kvalitét som garanterar systemets tillförlitliga funktion och långa livslängd.

Elektriska säkerhetsstängslen, som kräver någon form av fysisk avgränsning/skyddsstängsel, kan monteras direkt på stängslet, som fristående barriär eller som toppskydd på stängsel och murar. Höjden kan anpassas till objektet. Med hjälp av ett brett sortiment av tillbehör kan systemen lätt anpassas till montage vid olika typer av stängsel- och stängselstolpar liksom till speciella applikationer.

PulseSecure`s  samtliga systemtyper  uppfyller kraven enligt svenska/europeiska standards SS-EN60335-1 och SS-EN60335-2-76 samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS2011:2.

PulseSecure har utvärderats av engelska myndigheter vid ”side by side” tester tillsammans med andra fabrikanters system och var det enda av testade systemen som uppnådde ”SEAP Class 2, Protection level Enhanced”.

För att säkerhetsställa att den installerade anläggningen uppfyller gällande krav utför alltid HEDA en besiktning av anläggningen och utfärdar ett signerat protokoll.

För att säkra anläggningens drifttillgänglighet och livslängd erbjuder vi en preventiv och åtgärdande service i form av serviceavtal med ett alternativt två årliga servicebesök.

 

PulseSecure Bas

PulseSecure Bas är ett system för elektriskt säkerhetsstängsel med en säker detektering i kombination med en hög psykologisk avskräckningseffekt.

Systemet är lämpligt för industri, handels- samt logistikföretag med en medelhög riskexponering som önskar ett kostnadsoptimerat och mycket effektivt områdesskydd.

Den elektrifierade larmtrådsslingan, förlagd i en högvoltslinga med gemensam jordkrets, ansluts till ett elstängselaggregat utfört för två, fyra eller sex larmzoner. Aggregatet matas med 12VDC från ett separat nätaggregat med inbyggd batteri backup som option. Högvoltspulserna kan frånkopplas, via en fjärrstyrningsingång, under tider som anläggningen är bemannad. Tack vare in- och utgångar för synkronisering kan flera elstängselaggregat och därmed flera intilliggande larmzoner sammankopplas för att övervaka ett större anläggningsområde

För ytterligare information se Produktblad PulseSecure Bas

 

PulseSecure

Varje zon/sektion av den elektrifierade larmtrådsbarriären är uppdelad i en högvoltslinga och en lågvoltslinga som båda är fullt övervakade och anslutna till ett elektriskt stängselaggregat utfört för en eller två zoner till vilket larmutgångar, styringångar och statusutgångar ansluts för att integreras med inbrottslarmsystem och CCTV system för larmförmedling och verifiering vid en inträffad händelse. Elstängselaggregaten är batteriuppbackade för att säkra driften även vid nätspänningsavbrott.

En ofarlig men mycket obehaglig elektrisk chock avges vid ett angreppsförsök och skapar därigenom en hög psykologisk avskräckningseffekt. PulseSecure larmar även om någon av larmtrådarna klipps, vidrörs eller kortsluts samt om någon försöker shunta bort en del av slingan.

För ytterligare information se Produktblad PulseSecure

PulseSecure Pro

PulseSecure Pro är ett nytt avancerat  högsäkerhetssystem för elektriskt säkerhetsstängsel utvecklat för det mest krävande högriskapplikationer med krav på optimal säkerhet och tillförlitlighet. Systemet, som kräver någon form av fysisk avgränsning, kan monteras på ett befintligt stängsel alternativt fristående eller som toppskydd för att detektera och förhindra överklättring/genombrytning. Höjden kan anpassas till objektet.

Den högkänsliga elektrifierade larmtrådsbarriären, förlagd i en övervakad högvolt- och lågvoltslinga ansluts till elstängselaggregatet utfört för två larmzoner. Aggregaten kan sammankopplas via ett bussystem, SecureBus, för central manövrering, parametersättning och diagnostik alternativt anslutas till  ett inbrottslarmsystem eller överordnat system via en signalkabel som ansluts till systemets in- och utgångar.

Systemet är utfört med flera inställbara parametrar inklusive servicelarm som avger ett förlarm om t.ex. växligheten runt eltrådsbarriären påverkar systemet negativt.

Som option kan systemet levereras med säkerhetsbrytare för att göra anläggningen helt spänningslös i samband med arbeten på anläggningen.

 

För ytterligare information se

Produktblad PulseSecure Pro

Produktblad PulseSecure Pro-ISO