Pågående entreprenader

Få en tydlig översiktsbild över var i Sverige vi arbetar just nu.

Världsledande system

Heda Perimeterlarm representerar världsledande företag inom perimeterlarm på den Skandinaviska marknaden.

Totallösningar med Heda Skandinavien

Tillsammans erbjuder vi nyckelfärdiga totallösningar inom mekaniskt områdesskydd och elektronisk områdes-övervakning.