Trafikpolicy

Heda Skandinaviens policy är att följa trafiklagar och regler men också att agera föredömligt mot medtrafikanter, cyklister och fotgängare.