Personalpolicy

Vi fortbildar oss kontinuerligt och arbetar för trivsel och teamkänsla. Vi ser varje medarbetare som en mycket viktig del av framgång. I vårt kvalitetsledningssystem har vi väl inarbetade rutiner för att undvika arbetsskador och olyckor. Samtidigt som vi ställer krav på kompetens och disciplin präglas vår arbetsplats av positivitet och stolthet. Vi kallar den för ”Heda-andan”. Vår personalomsättning är låg.