Miljöpolicy

Heda Skandinaviens miljöledningsystem är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vi hanterar dagligen material av olika slag som generellt kräver speciell hänsyn till natur och miljö.  Vi har avsedda stationer för avfalls- och källsortering enligt gängse avfallshanteringsnormer.

Heda Skandinavien AB – Miljopolicy