Kvalitetssäkring

Heda Skandinaviens kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015.  Vi arbetar också mycket med de mjuka värdena och efter en gemensam värdegrund i företaget.

Heda Skandinavien AB – Kvalitetspolicy