Drog- och missbrukspolicy

Alkolås = Vi kör alltid nyktra

Flertalet av våra kunder har högt ställda säkerhetskrav, varför våra medarbetare kontrolleras i straffbelastningsregistret.  I säkerhetskraven ingår självklart också att våra medarbetare utför sina arbeten drog- och missbruksfritt, varför vi genomför kontinuerliga tester. Varje bil är försedd med alkolås.