Affärsidé

Heda Skandinavien AB verkar inom områdesskydd/områdesövervakning samt med arbete på järnväg, gemensam nämnare är säkerhet. Vi vänder oss till kunder i Sverige som har stora krav på projektkvalité och säkerhet, alltifrån upphandling till slutbesiktning.

Vi arbetar utomhus i svåra och ibland farliga miljöer. Det kräver en engagerad och säkerhetsmedveten personal, bra arbetsmiljö samt rätt utrustning. På alla uppdrag har vi egna välutbildade och erfarna ”gubbar” som arbetar och styr projekten med rätt att ”slå stopp” om kvalitén på slutresultatet riskerar att bli fel.

Genom att vara en bekväm entreprenör med projekt slutförda utan besiktningsanmärkningar skapas nöjda kunder och god ekonomi.

Håkan Fälting
Heda Skandinavien