Om Heda Skandinavien

Heda Skandinavien har efter starten för drygt 20 år sedan etablerat sig i Sverige som en av de ledande entreprenörerna inom områdesskydd. Våra fast anställda montörer har mångårig erfarenhet och den stora variationen av våra uppdrag vi har givit oss en bred och djup detaljkunskap inom vårt gebit. 

Vi arbetar effektivt efter väl inarbetade rutiner enligt vårt kvalitetsledningssystem och har inarbetade leverantörskontakter som ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga materialpriser och uppdragsanpassade produkter.

Vi fokuserar på rätt montage, rätt material och rätt pris i rätt tid