Fribärande grindsystem

En slaggrind har ett brett användningsområde och finns i storlekar från gånggrindar upp till körgrindar med 10 m öppning. Slaggrindar tillverkas som standard med profilfyllnad och 3 rader taggtråd som överklättringsskydd, vilket Försäkrings Förbundet rekommenderar i sina regler för mekaniskt inbrottsskydd RUS 200:3.

Utrustning
Drivutrustningen anpassas individuellt efter behov och efter grindens tyngd och format. Nedan finns förslag på allt som behövs för en komplett grind med drivutrustning, skydd och styrning.

  1. Motorer kompletta med motorkonsol, armar, grindfäste och  bultar. Allt i rostfritt eller varmförzinkat utförande.
  2. Klämskydd vid gångjärn och på grindflygelns framkant.
  3. Stoppdon med varselskylt.
  4. Styrautomatik med belastningsvakt och  bortkopplingsbar automatisk stängning. För utomhusmontage med regn skyddstak och termostatreglerad värme. Förberedd för inkoppling av kortläsare, radio mm.
  5. Säkerhetsslingor som påverkas av fordon och förhindrar att grinden stänger. Den bör alltid användas när automatisk stängning används.
  6. Trafikljus rött, gult, röd-gult eller röd-grönt styrs av ett tilläggs kort. Enkel inställning av önskad funktion.
  7. Magnetlås förhindrar delning av grindhalvorna vid yttre påverkan.