Pågående entreprenader

Få en tydlig översiktsbild över var i Sverige vi arbetar just nu.

Heda Skandinavien förvärvar Heab Stängsel

Heda Skandinavien, ett ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, förvärvar Heab Stängsel. Heab Stängsels VD Jan Häggroth fortsätter att leda verksamheten. Heda Skandinavien har den 6 november förvärvat 100 % av aktierna i Heab Stängsel. Heab Stängsel har sedan starten 1972 etablerat sig som en av de ledande installatörerna av områdessäkerhet till offentlig […]

Välkommen att träffa oss på SKYDD 23-25 Oktober

Välkommen att träffa oss på SKYDD 23-25 Oktober. Monter A04:38. Där får du veta mer om Sveriges ledande entreprenör inom områdessäkerhet.

Våra medarbetare: Johan Sörensen

Läs om Johans specialist-kunskaper på Heda och övriga intressen.